Dogs do speak, but only to those who know how to listen
Dogs do speak, but only to those who know how to listen

Puppycursus, basiscursus of privéles

Privéles of groepsles

Het trainen van uw hond kan in groepsles of privéles.

Binnen hondenschool Furry Friends is gekozen voor kleinschaligheid. Elke groepsles bestaat daarom in principe uit maximaal 4 honden met hun begeleider.

Er kunnen ook redenen zijn om voor een privéles te kiezen.

Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat uw hond zich niet zo fijn voelt in een groep, uw hond heeft een bepaalde handicap of raakt snel overprikkeld. En zo zijn er nog wel meer redenen om te kiezen voor privéles, waarbij de hond zich meer op zijn gemak voelt. Tijdens privéles is er nog meer aandacht mogelijk voor u en uw hond.

Groepslessen

Het aanbod groepslessen bestaat uit een puppycursus, een basiscursus en een fun/combicursus.

In de puppycursus staat uw hond als puppy en het ontwikkelen van uw eigen unieke band met uw hond centraal. De oefeningen worden stapsgewijs en op maat aangeboden. De instroom is gericht op honden vanaf 8 weken tot ongeveer 6 maanden, uitzonderingen zijn mogelijk.

In de basiscursus worden de oefeningen uit de puppycursus verder uitgebreid en verfijnd. Natuurlijk komen er ook nieuwe oefeningen bij. Er wordt rekening gehouden met het gegeven dat uw hond een een nieuwe levensfase heeft bereikt en zich ontwikkelt naar volwassenheid. Hij/zij staat nu anders in het leven, waardoor het gedrag ook kan veranderen. Zo kan hij/zij sneller afgeleid zijn, heeft meer interesse in de omgeving of kunnen hormonen een rol gaan spelen. Natuurlijk besteden we daar aandacht aan. De instroom is gericht op alle honden vanaf ongeveer 6 maanden.

Aandachtspunten in de lessen

Hondenschool Furry Friends hanteert een diervriendelijke lesmethode, waarbij gewenst gedrag wordt aangeleerd en ongewenst gedrag zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Natuurlijk wordt ook aandacht besteed aan de beloning zelf en wat uw hond kan ervaren als beloning. Onderwerpen zijn ook, belonen versus bestraffen, stembeloning, brokjes, het juiste moment van belonen en het belang van belonen.

In alle lessen staat het welzijn van uw hond centraal.

Een hond kan dan weliswaar geen Nederlands spreken, maar hij kan wel communiceren. Dat doet hij door middel van (subtiele) lichaamstaal en gedrag. Zo kan hij bijvoorbeeld aangeven hoe hij zich voelt en wat hij wil.

In de lessen neem ik u mee in deze mooie en interessante wereld van communicatie en leerprocessen. U leert gaandeweg steeds meer over de vraag waarom uw hond doet wat hij doet. Dit brengt u inzicht in en begrip voor uw hond. Uw relatie met uw hond wordt hierdoor versterkt en het geeft verdieping aan de lessen.

Fun/Combicursus

De combicursus is een nieuwe cursus. In deze cursus kun je gewoon lekker met je hond bezig zijn en leren jullie elkaar nog beter kennen. Oefeningen die jullie al geleerd hebt kun je verfijnen en uitbreiden en nieuwe oefeningen gaan we bijleren. We gaan ook met aandacht, balans en concentratie aan de gang en kijken met een knipoog naar behendigheid.

Kortom in deze cursus ben je lekker bezig met je hond.

Privéles

Privéles is zoals eerder genoemd bij uitstek geschikt voor alle honden die om welke redenen dan ook niet aan de groepsles kunnen deelnemen. Privéles is dan ook geschikt om maatwerk te kunnen bieden. Rekening houdend met uw wensen kunnen er leuke lessen worden samengesteld. Er is voor iedereen een les mogelijk, die uitdaging en plezier biedt voor mens en hond.

Doorstromen vanuit de privélessen naar een cursus in groepsverband is natuurlijk mogelijk. Een cursus in groepsverband is zoals boven aangegeven kleinschalig van opzet, maar biedt voldoende mogelijkheden. een groot voordeel van een groepsles is dat de hond went aan verschillende honden en de manier waarop zij onderling communiceren. Dit draagt bij aan een goede omgang met en de communicatie tussen honden onderling.

Bijzonderheden

Bij de trainingen staat het welzijn van de hond voorop. Elk gebruik van slipkettingen, halti’s, elektronische halsbanden en andere dieronvriendelijke middelen of bejegening is dan ook niet toegestaan.

Open chat
Hulp nodig ?